Innovation Impact

Innovation Impact arbetar i nära interaktion med våra kunder. Vi analyserar framgångsfaktorer för utveckling, matchar dem mot relevant kunskap, nya ideer, tidigare resultat, andra partners erfarenheter och tar fram innovativa koncept som vi sedan i nära samverkan med kunden affärsutvecklar och implementerar. Vi arbetar med de metoder som passar kunden bäst och finns alltid on-line vilket gör oss tillgängliga och lätt åtkomliga oavsett tid och avstånd. Innovation Impact är en etablerad innovatör och entreprenör inom upplevelse, interaktion och teknik med visionen att bli ledande inom Kulturella & Kreativa Näringar, Idrott & Hälsa samt Natur & Miljö. Upplevelseperspektivet,

nyskapande IT-tillämpning, kompetens- och affärsutveckling är underliggande i allt vi gör. Vi erbjuder våra kunder mervärden genom en snabb anpassning till den pågående samhällsutvecklingen med nya sätt att bedriva affärer, nya konsumentbeteenden och informationssamhällets framväxande nya behov och möjligheter.

Har du eller ditt företag en idé eller ett projekt som du/företaget vill förädla och genomföra eller behöver ditt företag hjälp att utveckla er innovationsprocess inom något av våra verksamhetsområden så ska du höra av dig till oss!

Projekt

Arenovation var ett nationellt projekt som mötte svenska arenors behov av tjänsteutveckling för att kunna skapa bättre evenemang och öka sin konkurrenskraft.

Innovativ Kultur är Stockholms resurscenter för konstnärlig och kulturell förnyelse och ny samverkan mellan kultur, näringsliv och forskning.

Innovation-Impacts arbete med att skapa en satsning inom idrott, motion och hälsa tar sin utgångspunkt i testverksamhet och har gått från idé till verkstad i bolaget Sport Support Center.